Op-Ed

Ne spašavajte industriju krstarenja

Ne spašavajte industriju krstarenja

Predsjednik Donald Trump rekao je da su tvrtke za krstarenje 'glavni kandidat' za spašavanje, zajedno sa zrakoplovnim kompanijama. No, postoji mnogo razloga da se milijarde dolara u gotovini ne predaju industriji krstarenja.